Nederlands Aberdeen Angus Stamboek

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek faciliteert de leden van de vereniging bij het houden van de Aberdeen Angus in Nederland. Het stamboek helpt bij de registratie van Aberdeen Angus dieren, het verzorgt stamboekinspecties en adviseert met betrekking tot het fokdoel van het Aberdeen Angus runderras. Natuurlijk, authentiek, raszuiver en duurzaam zijn kernwoorden die passend zijn voor de Aberdeen Angus.  Lees verder

Het Stamboek


De Aberdeen Angus is wereldwijd een van de grootste vleesrassen. In landen als de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Argentinië en Australië is de omvang van de nationale populaties enorm. De stamboeken in deze landen zijn groot, zij kunnen hun leden op de best denkbare wijze ondersteunen bij de fokkerij en houderij van het ras. De stamboeken hebben een lange geschiedenis en herbergen enorm veel kennis en ervaring in hun organisaties.

Heel anders is de situatie in Nederland. De vereniging Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek is een heel erg jonge vereniging. Opgericht op de dag van de coöperatie, 12 december 2012, staat het stamboek voor de promotie van het ras. Hoewel het tot nog toe, qua omvang van de nationale populatie, een klein ras is, zitten in de genen van het ras de kenmerken verankerd, die maken dat het ras gaat opbloeien onder de Nederlandse omstandigheden. Waar de vroege fokkers in de 19e eeuw in Schotland al oog voor hadden, wordt dat ook nu door steeds meer veehouders in Nederland onderkend. Het Nederlandse Aberdeen Angus Stamboek ziet dan ook een groeiende belangstelling ontstaan voor het ras. Gevoed door maatschappelijke ontwikkelingen zet de Aberdeen Angus een stap naar voren. Daar waar dat nodig is wil het stamboek de promotie van het ras stimuleren en houders en consumenten enthousiast maken.

Waarom een Aberdeen Angus?
  • Vriendelijk en volgzaam karakter
  • Hoornloos
  • Robuust en sober
  • Natuurlijke geboortes
  • Uitzonderlijke vleeskwaliteiten

Overal toegang tot uw Angus veedata met PC, tablet en smartphone

Mijn Angus