Nederlands Aberdeen Angus Stamboek

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek faciliteert de leden van de vereniging bij het houden van de Aberdeen Angus in Nederland. Het stamboek helpt bij de registratie van Aberdeen Angus dieren, het verzorgt stamboekinspecties en adviseert met betrekking tot het fokdoel van het Aberdeen Angus runderras. Natuurlijk, authentiek, raszuiver en duurzaam zijn kernwoorden die passend zijn voor de Aberdeen Angus.  Lees verder

Bedrijfsinspectie


Elke Nederlandse Aberdeen Angus fokker wil graag een duurzame en robuuste koe. Een functioneel exterieur is hierbij van groot belang. De bedrijfsinspectie is erop gericht de functionaliteit van uw dieren op exterieurgebied in kaart te brengen en u zo handvatten te bieden voor uw fokkerijbeslissingen.

Aandacht voor exterieur begint bij de opstelling van een exterieurrapport. Hiervoor bezoekt een inspecteur ieder jaar uw kudde. Hij beoordeelt alle afgekalfde vaarzen aan de hand van de exterieurkenmerken. Alle plussen en minnen worden zo objectief in beeld gebracht.  Met de exterieuruitslag ziet u in één oogopslag de progressie van uw veestapel over de jaren heen. Aan de hand van de keuringsgegevens berekent GES de exterieurfokwaarden van uw dieren. Zo hebt u per koe de beste inschatting van haar erfelijke eigenschappen. Handig bij het vinden van de juiste stier. Het gaat immers om functionele koeien!

Voordelen bedrijfsinspectie
- u krijgt de sterke en zwakke punten van uw veestapel goed in beeld
- hulpmiddel voor uw fokbeleid en stierkeuze
- u ziet vooruitgang van uw veestapel
- de inspecteur is een objectieve gesprekspartner

Aanbieding - start nu met bedrijfsinspectie!
Bij nieuwe deelnemers worden tijdens de eerste inspectie alle aanwezige oudere dieren gratis ingeschreven, zodat u direct een compleet beeld heeft.

Deelname
Deelnemen aan Bedrijfsinspectie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek.

Waarom een Aberdeen Angus?
  • Vriendelijk en volgzaam karakter
  • Hoornloos
  • Robuust en sober
  • Natuurlijke geboortes
  • Uitzonderlijke vleeskwaliteiten

Overal toegang tot uw Angus veedata met PC, tablet en smartphone

Mijn Angus