Nederlands

Aberdeen angus

stamboek

Authentiek, raszuiver & duurzaam

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek faciliteert de leden van de vereniging bij het houden van de Aberdeen Angus in Nederland. Het stamboek helpt bij de registratie van Aberdeen Angus dieren, het verzorgt stamboekinspecties en adviseert met betrekking tot het fokdoel van het Aberdeen Angus runderras. Natuurlijk, authentiek, raszuiver en duurzaam zijn kernwoorden die passend zijn voor de Aberdeen Angus.

Waarom kiezen voor een Aberdeen Angus

Vriendelijk & volgzaam karakter

Hoornloos, robuust & sober

Uitzonderlijke vleeskwaliteiten

Zeer gemakkelijk afkalven

Nieuws & mededelingen

29 juni 2024 OPEN DAG

Nieuwsbrief maart 2024

Een geslaagde dag bij Ad en Lisette van den Akker

Te koop / Gevraagd

Met spoed gezocht: Slachtrijpe dieren

Historie van de Aberdeen Angus

Het Aberdeen Angus runderras is in het begin van de 19e eeuw ontstaan vanuit het hoornloze en overwegend zwarte vee van Noord-Oost Schotland, plaatselijk bekend als “doddies” en “hummlies”.

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek is een vereniging opgericht op 12 december 2012. Dit is statutair vastgelegd. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van de provincie Gelderland onder nummer: 56651295.

1. Een kennisplatform zijn t.b.v onze leden en geïnteresseerden
2. Organiseren van jaarlijkse Angus Fair (informatief en kennisdelen)
3. Externe Contacten onderhouden
4. Belangenbehartiging / promotie Stamboek
5. Mogelijkheid voor keuring veestapel

Lidmaatschap:
Het lidmaatschapsgeld bedraagt 75 euro per kalenderjaar. Daarnaast betaalt u een omslagbedrag naar rato van de omvang van uw Aberdeen Angus veestapel. 1 Mei geldt als peildatum voor de bepaling van de omvang van uw veestapel.

Het omslagbedrag kent de volgende staffeling: 
  0 – 15 vrouwelijke dieren ouder dan 2 jaar betaald u 1,50 euro per dier;
16 – 50 vrouwelijke dieren ouder dan 2 jaar: 1,00 euro per dier;
51 – 00 vrouwelijke dieren ouder dan 2 jaar: 0,50 euro per dier.

Donateurs betalen 40 euro per verenigingsjaar.

Een kijkje bij onze leden

Een kudde beginnen?

Enthousiast geworden over de Aberdeen Angus en overweegt u een kudde Aberdeen Angus runderen te gaan houden in Nederland. Dan zijn ten aanzien van de Identiteit & Registratie een uw runderen een aantal zaken van belang.

Heeft u en vraag?