Een kudde beginnen

Enthousiast geworden over de Aberdeen Angus en overweegt u een kudde Aberdeen Angus runderen te gaan houden in Nederland. Dan zijn ten aanzien van de Identiteit & Registratie een uw runderen een aantal zaken van belang.

Als u op uw adres nog niet eerder vee heeft gehouden dient u in het kader van de wet- en regelgeving het volgende te regelen:

We hebben de te nemen stappen samengevat in een stappenplan:

  • vraag als eerste een registratienummer aan bij Dienst Regelingen van het Ministerie van ELI, dit gaat telefonisch. Kijk voor de contactgegevens van Dienst Regelingen op www.dr-loket.nl;

  • eenmaal geregistreerd bij Dienst Regelingen ontvangt u per post een gebruikersnaam, wachtwoord en zogenaamde TAN codes. Hiermee kunt u inloggen en via de button ‘Mijn dossier’, via de volgende stappen: ‘Opgeven en aanvragen’, ‘Identificatie en Registratie (I&R)’, ‘I&R dieren’ en vervolgens te kiezen voor ‘Houder en UBN’, ‘Beheren gegevens houder en UBN’. Daar kunt u helemaal onderaan met de knop NIEUW een ‘nieuw UBN aanvragen’. Via ‘beheren gegevens houder en UBN’ kunt u later ook andere wijzingen doorgeven, bijvoorbeeld ’toevoegen’ of ‘verwijderen diersoort’ of het ‘beëindigen van het UBN’;
  • veel Aberdeen Angus runderen zijn leptospirose en IBR vrij, vraag daarom voordat u dieren aankoopt/aanvoert op uw bedrijf een leptospirose en IBR vrije status aan voor uw bedrijf. Doe dit via www.gddeventer.com, lukt dit niet dan kunt u bellen met 0900-1770.

  • vraag bij CRV een basisregistratie aan en geef CRV een machtiging om via Veemanager de I&R mutaties te verrichten;

  • veel van uw aanvragen gaan via het internet. U dient u veelal te registreren met een gebruikersnaam en wachtwoord en ontvangt soms toegangscodes via email of fysieke post. Het gehele proces duurt soms enige weken voordat alles is doorlopen. Houdt daar rekening mee!

Aanmelden