Wat we doen voor onze leden

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek faciliteert de leden van de vereniging bij het houden van de Aberdeen Angus in Nederland. Het stamboek helpt bij de registratie van Aberdeen Angus dieren, het verzorgt stamboekinspecties en adviseert met betrekking tot het fokdoel van het Aberdeen Angus runderras. Natuurlijk, authentiek, raszuiver en duurzaam zijn kernwoorden die passend zijn voor de Aberdeen Angus.

Aankoopbemiddeling

Overweegt u Aberdeen Angus Stamboekdieren aan te schaffen en wilt u daarbij de Aankoopbemiddeling van het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek inschakelen? In Nederland is het aanbod van stamboek geregistreerde Aberdeen Angus runderen beperkt. Wij kunnen u assisteren bij uw zoektocht naar de juiste dieren. Vul onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.

Bedrijfsinspectie

Elke Nederlandse Aberdeen Angus fokker wil graag een duurzame en robuuste koe. Een functioneel exterieur is hierbij van groot belang. De bedrijfsinspectie is erop gericht de functionaliteit van uw dieren op exterieurgebied in kaart te brengen en u zo handvatten te bieden voor uw fokkerijbeslissingen.

Aandacht voor exterieur begint bij de opstelling van een exterieurrapport. Hiervoor bezoekt een inspecteur ieder jaar uw kudde. Hij beoordeelt alle afgekalfde vaarzen aan de hand van de exterieurkenmerken. Alle plussen en minnen worden zo objectief in beeld gebracht.  Met de exterieuruitslag ziet u in één oogopslag de progressie van uw veestapel over de jaren heen. Aan de hand van de keuringsgegevens berekent GES de exterieurfokwaarden van uw dieren. Zo hebt u per koe de beste inschatting van haar erfelijke eigenschappen. Handig bij het vinden van de juiste stier. Het gaat immers om functionele koeien!

Voordelen bedrijfsinspectie
– u krijgt de sterke en zwakke punten van uw veestapel goed in beeld
– hulpmiddel voor uw fokbeleid en stierkeuze
– u ziet vooruitgang van uw veestapel
– de inspecteur is een objectieve gesprekspartner

Bedrijfsinspectie

Start nu met bedrijfsinspectie! Bij nieuwe deelnemers worden tijdens de eerste inspectie alle aanwezige oudere dieren gratis ingeschreven, zodat u direct een compleet beeld heeft.
aanbieding

Meest recente advertenties

Dekstier te koop/te ruil

Met spoed gezocht: Slachtrijpe dieren