Wat we doen voor onze leden

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek is een vertegenwoordigend platform van- èn voor de leden van de vereniging bij het houden van de Aberdeen Angus in Nederland. Zo vertegenwoordigt het Stamboek de leden in de relevante externe belangenorganisaties. Daarnaast helpt het Stamboek bijvoorbeeld bij de registratie van Aberdeen Angus dieren, het verzorgt keuringen en adviseert met betrekking tot fokdoelen. Tevens faciliteert en adviseert het Stamboek bij aan- en verkoop van dieren, en op het gebied van exploitatie.

Bewaken van onze Waarden & Uitgangspunten:

• Liefdevolle omgang en verzorging van de dieren
• Toegankelijkheid van de boerderij voor publiek (binnen redelijke grenzen)
• Maximale weidegang
• Extensieve bedrijfsvoering en minimale preventieve medicatie
• In algemene zin handelen naar de geest van de doelstellingen van het Stamboek

Kernwoorden daarbij zijn Natuurlijk, Authentiek, Raszuiver en Duurzaam.

Aan- en verkoopbemiddeling

In Nederland is het aanbod van stamboek geregistreerde Aberdeen Angus runderen beperkt. Wij kunnen u als u dat wilt assisteren bij uw zoektocht naar de juiste dieren. Overweegt u om een Aberdeen Angus boerderij te starten en u wilt wat extra informatie en advies over het houden en exploiteren van een Aberdeen Angus kudde, vul dan onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.

Een lidmaatschap van het Stamboek biedt u tevens de exclusieve mogelijkheid om uw vraag en/of aanbod kenbaar te maken via advertenties op onze website.

Keuring & Fokadvies

Voor de leden van ons Stamboek bestaat er de mogelijkheid om uw kudde te laten keuren door één van onze experts. De keuring is erop gericht de functionaliteit van uw dieren op exterieur in kaart te brengen en te adviseren, en u daarmee handvatten te bieden voor uw fokkerijbeslissingen. Zo krijgt u per koe de beste inschatting van haar erfelijke eigenschappen, maar ook een algemeen beeld van de kwaliteit en variëteit van uw kudde in het algemeen. Handig bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste stier. Voordelen van ene zogenaamde ‘bedrijfskeuring’:
• u krijgt de sterke en zwakke punten van uw veestapel goed in beeld
• hulpmiddel voor uw fokbeleid en stierkeuze
• u ziet vooruitgang van uw veestapel
• de expert is een objectieve gesprekspartner

Onze Commissaris Keuring & Fok-advies is gaarne bereid om u verder te helpen

Marketing & Retail

Het Stamboek biedt u ook een platform waar kennis en ervaringen met de exploitatie van Aberdeen Angus kunnen worden uitgewisseld. Kennisdeling op het gebied van bijvoorbeeld boerderijwinkels of een optimale ‘vierkantsverwaarding’ kan u helpen nóg meer plezier te beleven aan het houden van een Aberdeen Angus kudde. Onze Commissaris Marketing & Retail is gaarne bereid om u verder te helpen. Naast deze verschillende services organiseren wij 1x per jaar een algemene ledenvergadering op een jaarlijks wisselende Angus boerderij. Dit doen wij in een gezellige en informele setting en maken er een leuke dag van met volop mogelijkheden om te netwerken en andere Angushouders te ontmoeten.

Bedrijfsinspectie

Start nu met bedrijfsinspectie! Bij nieuwe deelnemers worden tijdens de eerste inspectie alle aanwezige oudere dieren gratis ingeschreven, zodat u direct een compleet beeld heeft.
aanbieding