Het stamboek

De Aberdeen Angus is wereldwijd een van de grootste vleesrassen. In landen als de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Argentinië en Australië is de omvang van de nationale populaties enorm. De stamboeken in deze landen zijn groot, zij kunnen hun leden op de best denkbare wijze ondersteunen bij de fokkerij en houderij van het ras. De stamboeken hebben een lange geschiedenis en herbergen enorm veel kennis en ervaring in hun organisaties.

Heel anders is de situatie in Nederland. De vereniging Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek is een heel erg jonge vereniging. Opgericht op de dag van de coöperatie, 12 december 2012, staat het stamboek voor de promotie van het ras. Hoewel het tot nog toe, qua omvang van de nationale populatie, een klein ras is, zitten in de genen van het ras de kenmerken verankerd, die maken dat het ras gaat opbloeien onder de Nederlandse omstandigheden. Waar de vroege fokkers in de 19e eeuw in Schotland al oog voor hadden, wordt dat ook nu door steeds meer veehouders in Nederland onderkend. Het Nederlandse Aberdeen Angus Stamboek ziet dan ook een groeiende belangstelling ontstaan voor het ras. Gevoed door maatschappelijke ontwikkelingen zet de Aberdeen Angus een stap naar voren. Daar waar dat nodig is wil het stamboek de promotie van het ras stimuleren en houders en consumenten enthousiast maken.

Organisatie

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek is een vereniging opgericht op 12 december 2012. Dit is statutair vastgelegd. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van de provincie Gelderland onder nummer: 56651295. Een exemplaar is hier te downloaden.

Het bestuur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

Fokadviescommisie

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur

Inspecteur

person

W.F.H. van Verschuer

voorzitter

De Heerlijkheid Leur, Leur